Projekti

  • SIA ”DAUGULIS & PARTNERI” PIEDALĀS LAD PROJEKTĀ

Tiek realizēts LAD projekts “Uzņēmuma ražotnes efektivizācija” Nr. 23-00-A00402-000039
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

  • SIA ”DAUGULIS & PARTNERI” PIEDALĀS LAD PROJEKTĀ

Tiek realizēts LAD projekts “Uzņēmuma ražotnes efektivizācija” Nr. 19-00-A00402-000071
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

 

  • SIA ”DAUGULIS & PARTNERI” PIEDALĀS LAD PROJEKTĀ

Tiek realizēts LAD projekts “Uzņēmuma konditorejas produktu ražotnes iekšējo procesu uzlabošana” Nr. 15-00-A00402-000068
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

  • SIA ”DAUGULIS & PARTNERI” IR NOSLĒDZIS LĪGUMU AR LIAA

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/169 ar SIA “DAUGULIS & PARTNERI” par dalību projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvarā un piedalīšanos LIAA organizētajā tirdzniecības misijā Itālijā no 08.05.-11.05.2017.

  • SIA ”DAUGULIS & PARTNERI” PIEDALĀS LAD PROJEKTĀ

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

  • SIA ”DAUGULIS & PARTNERI” PIEDALĀS LAD PROJEKTĀ

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.